top of page
WhatsApp_Image_2021-10-03_at_12_edited.png

Hakkımda

Klinik Psikolog Ceren Atmaca

Lisans eğitimimi, tam burslu olarak FMV Işık Üniversitesi Psikoloji anabilim dalında tamamladım; lisans eğitimim sırasında ve sonrasında Lisans boyunca TÜBİTAK gibi projelerde ve doktora tez araştırmalarında gönüllü asistanlıklar yaptı, hastane, belediye ve toplum-ruh sağlığı merkezlerinde klinik stajlarını tamamladım.

 Psikolojinin alt alanları ve farklı terapi ekollerine dair eğitimler alarak psikoloji bilimini kapsamlı olarak tanıma ve kendi fikir dünyamı genişletme fırsatı buldum. ‘Bireylerde Beden Memnuniyeti, Sosyal Görünüş Kaygısı, Cinsel Öz-Bilinç ile Cinsel Doyum Arasındaki İlişki’ adlı araştırma konumla lisans eğitimimi başarıyla tamamladım ve 24. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresinde sözlü sunum yaptım.

2022'de Gedik Üniversitesi Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programından 'Bireylerde Suçluluk ve Utanç Duyguları, Öz Tiksinme, Cinsel Öz-Bilinç ile Cinsel Doyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi' adlı teziyle mezun oldum.

Genç ve yetişkin danışanlar ile bilişsel-davranışçı terapi, dinamik yönelimli terapi ve dışavurumcu sanat terapisi ile çalışmalarını sürdürürken, grup sanat terapisi atölyeleri yürütmektedir. Sanat Psikoterapileri Derneği ve İstanbul Sanatla Yaşam Merkezinde sanat terapisi temel ve ileri düzey eğitimlerini tamamladı. Halen Fransız Lape Hastanesi'nde Ergen Sanat Terapisti olarak çalışmakta ve Unita Danışmanlık bünyesinde bireysel psikoterapi hizmetini sürdürmekteyim.

Hakkımda : Hakkımda

Mesleki Belgelerim

Eğitim ve Mesleki Deneyim

Söz konusu sağlığınız olduğunda güvenebileceğiniz bilgili bir uzmandan destek almanız çok önemlidir. İstanbul genelindeki danışanlara yüz yüze, başka ülke ve şehirlerdeki danışanlar ile online olarak psikoloji ve danışmanlık hizmetleri sunuyorum. Psikolojik sağlık hizmetlerinin çeşitli alanlarında deneyim sahibiyim. Deneyimlerimi ve yetkinliklerimi danışanlarımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Dilerseniz özgeçmişimi inceleyebilir ve randevu almak için bana ulaşabilirsiniz.

Mesleki Eğitimler

 • İstanbul Sanatla Yaşam- Sanat Terapisi Uygulayıcı Eğitimi- 400 Saat- Devam Ediyor

 • Fransız Lape Hastanesi Sanat Terapisi Klinik Uygulama Becerileri Egitimi -128 Saat

 • İstanbul Gedik Üniversitesi- Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitimi-40 saat

 • DOÇAT-ICEEFT Onaylı- Duygu Odaklı Terapi 1.Düzey-16 saat

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi-Doç Dr. Itır Tarı Cömert-14 saat

 • Çocuklu Aileler ile Çalışma Teknikleri-Dr. Yudum Söylemez, Çift ve Aile Terapisti/Klinik Psikolog-8 saat

 • SPD-Dans ve Hareket Psikoterapisine Giriş ve Tanışma Eğitimi-6 saat

 • SPD-Travma ve Sahada Kullanılabilecek Sanat Terapisi Müdahaleleri-18 saat

 • SPD-İstanbul Sanatla Yaşam-Sanat Psikoterapilerinin Temelleri Yaz Okulu-25 saat

 • SPD-Sanat Psikoterapisine Giriş ve Tanışma Eğitimi-12 saat

 • Ruh Sağlığı Derneği- Sanat Terapisi ve Hareketle Yaratıcılık Uygulayıcı Eğitimi-12 saat

 • MOXO Dikkat Performans Testi- Dr. Ferda Özkanoğlu-Uygulayıcı eğitimi

 • Çocuk Ergen Terapileri Derneği-Mita Psikoloji- Çocuk Gelişim Testleri

Deneyimler

 • Learning Pods İstanbul- Öğrenme Kozaları Lideri- Program Tasarımcısı (İstanbul Sanatla Yaşam) 5 Hafta -2022

 • Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi- Staj

 • Sanat Psikoterapileri Derneği- Stajyer

 • Çift ve Aile Terapileri Derneği- Halkla İlişkiler ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komisyonu Mita Psikoloji- Asistan Psikolog

 • Lüleburgaz Devlet Hastanesi-Staj

 • Lüleburgaz Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi-Staj

 • Naisa Danışmanlık Merkezi- Klinik Uygulama Ağırlıklı Mesleğe Hazırlık Staj Programı

 • Gönüllü Asistanlık- Doç.Dr. Berna Akçınar- Ebeveynlik Davranışları ve Çocukların Sosyal-Davranışsal Gelişimde İş-Aile Çatışmasının Rolü TÜBİTAK 3501-118k170

 • Gönüllü asistanlık - İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Klnk. Psi. Ezgi Deveci’nin Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Görülme Sıklığının Psikososyokültürel Yordayıcıları: İstanbul Örneklemi’’ konulu tez Araştırması

 • Gönüllü Asistanlık - Doç. Dr. Engin ARIK, Dil ve biliş projeleri

Hakkımda : Mesleki Belgeler
IMG_0513_edited.jpg

Kişisel Çalışmalarım

Sanat psikoterapi çalışmalarının yanı sıra kişisel olarak sulu boya resim ve seramik çalışmalarıma devam ediyorum..

Hakkımda : Görüntü
Hakkımda : Pro Gallery
bottom of page